Ανείπωτα UCY
See the best posts from Ανείπωτα UCY
Ανείπωτα UCY Hall of Fame

Πες μας τις πιο πορνοδιαστροφικές σου σκέψεις, τα πιο σκοτεινά σου μυστικά και τις πιο ένοχες αλήθειες...

What is this website for?

We act as a submission portal for anonymous Facebook pages, confessions pages, and freedom walls. Simply type your submission into the Facebook page's portal and the admins of that page will review your submission. If it is successful it will be posted on that page's Facebook feed.

What is Uni-Truths?

We are a company that develops user-friendly software which enables crowd-sourced publishing for free! We are used by many student pages and undergraduate communities, from freshers to postgrads, in universities and colleges all over the world. Our advanced features enable anyone to submit anonymously and makes social media management easy. No more slow, clunky forms or outdated websites.

Am I anonymous?

Yes! We do not store any identifying material about you.